Relación provisional coa puntuación obtida polo aspirante na primeira fase do proceso de selección para a cobertura dun posto de director/a de Seguimento de Participadas de XesGalicia, S.G.E.I.C., S.A.U.