Composición do Tribunal de selección da convocatoria para o posto de Director/a Financiero/a e de Control