Resolución pola que se aproba a relación definitiva de aspirantes admitidos/as á segunda fase do proceso de selección para a cobertura do posto de director/a financiero/a e de control